Záchranáři na Černé věži

Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu povoluje Zdravotnické záchranné službě, dne 2. října 2006 v čase od 10.00 do 13.00 hodin pro instruktáž metodického zaměstnání složek Integrovaného záchranného systému:

-Úplnou uzavírku ulice  U Černé věže  v úseku od Hroznové ulice po  náměstí Přemysla Otakara II. Příjezd k  parkovištím v Kanovnické ulici po dobu uzavírky  bude  ulicí Hroznovou a Kněžskou. Pěší provoz zůstane zachovaný

- Stanovuje přechodnou úpravu provozu dopravním značením v křižovatce s ulicí Hroznovou

- Souhlasí s uzavírkou vnitřní plochy náměstí pro prezentaci ukázek

- Uděluje výjimku pro vjezd vozidel o okamžité hmotnosti nad 3,5t a přistavením i mimo hodiny povolené zónou dopravního omezení