Záchytné parkoviště nabídne 438 míst

Práce na rozšíření záchytného parkoviště v Jírovcově ulici byly v těchto dnech zahájeny předáním staveniště. „Stavba by měla trvat, pokud nedojde k nějakým komplikacím, 120 dní. S dokončením počítáme v srpnu. Na místě vznikne dalších 257 míst a celkový počet stání tak bude 438. Cena této etapy je 17,6 milionu korun,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický.

Nově tam vzniknou komunikace a zpevněné plochy. „Parkovací stání budou s betonovou vegetační dlažbou, komunikace z asfaltového betonu a krátké chodníkové trasy z betonové zámkové dlažby. Odvodnění ploch je zajištěno pomocí vsakovacích příkopů. Součástí parkoviště jsou také přístřešky pro jízdní kola, oplocení, svislé dopravní značení i odstranění stávajícího ocelového přístřešku. Provedena bude také náhradní výsadba,“ přibližuje náměstek. V průběhu realizace dále dojde k uložení chrániček, podzemních a datových kabelů pro závory, platebních terminálů a kamer.

Stránka byla upravena 10. 4. 2019.