Zadání ÚP ČB

Zadání ÚP ČB bylo pod čj. KP-ZM/498/2020/M/252 projednáno v zastupitelstvu města České Budějovice dne 27. 11. 2020, a schváleno usnesením č. 202/2020.

Protože od dokončení Průzkumů a rozborů uplynul již téměř rok, pořizovatel prověří u poskytovatelů aktuálnost všech podkladů a poté předá zadání zpracovateli, který zpracuje návrh nového ÚP ČB.

Zadání ÚP ČB k nahlédnutí zde

Stránka byla upravena 18. 1. 2021.