Zadání nového ÚP ČB předáno zpracovateli

Dne 25.11.2020 zastupitelstvo města schválilo zadání nového územního plánu České Budějovice. Prosinec roku 2020 odbor územního plánu věnovával ověření aktuálnosti všech podkladů. Dne 14.1.2021 pak bylo zadání včetně všech podkladů předáno zpracovateli Institutu regionálních informací s.r.o. se sídlem v Brně, který tímto dnem zahájil práce na zpracování návrhu nového územního plánu. Během prací bude docházet v intervalu jednoho měsíce k pravidelným schůzkám mezi městem, odborem územního plánování a zpracovatelem za účelem kontroly postupu prací a hledání dílčích řešení. První schůzka v měsíci únoru bude věnována dopravě.