Zahájení 4. Sportovních her seniorů Jihočeského kraje

Dne 8. 6. 2017 primátor Jiří Svoboda spolu s dalšími zúčastněnými zahájil již 4. Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje. Účast soutěžících je více než hojná.

Dohromady nastoupilo 45 sportovních družstev, která se utkají v minimálně 6 disciplínách, a to například v hodu kriketovým míčkem, ve štafetě 4 x 50 metrů, slalomovém běhu na 60 m a v mnoha dalších aktivitách.