Úřední deska

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - bytový dům v ul. Dlouhá, Č. Budějovice 2

novostavba bytového domu 1. NP - 6. NP (šesté nadzemní podlaží je ustupující), přístřešek na auta, přípojka vody, elektrické energie, plynovodu STL, podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací, dešťové kanalizace, včetně retenční nádrže v ulici Dlouhá 888/15 České Budějovice na pozemku parc. č. 807/1,  807/2, 807/11,  2137/91, 2137/100 v katastrálním území České Budějovice 2

Vyvěšeno: 
03.08.2022 - 19.08.2022