ZAHÁJENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018

Ve čtvrtek odpoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. uskutečnil tradiční příjezd králů Kašpara, Melichara  Baltazara. Tříkrálovým koledníkům požehnal za účasti primátora Jiřího Svobody diecézní biskup Vlastimil Kročil. Celostátní Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí, kterou pořádá Charita České republiky. Výtěžek sbírky je věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně znevýhodněným skupinám lidí. Věříme, že lidé budou i letos velmi štědří.  

Moderátor Milan Džuba s koledníky
Moderátor Milan Džuba s koledníky
Zleva: Mons. Vlastimil Kročil, primátor Jiří Svoboda
Zleva: Mons. Vlastimil Kročil, primátor Jiří Svoboda
Zleva: ředitel Městské charity ČB Josef Hes, Mons. Vlastimil Kročil, primátor Jiří Svoboda
Zleva: ředitel Městské charity ČB Josef Hes, Mons. Vlastimil Kročil, primátor Jiří Svoboda
Tři králové - Baltazar, Kašpar, Melichar
Tři králové - Baltazar, Kašpar, Melichar