Zahájení Tříkrálové sbírky a příchod tří králů

Primátor města České Budějovice Jiří Svoboda, ředitel městské charity Josef Hes a biskup Pavel Posád dnes slavnostně zahájili Tříkrálovou sbírku a přivítali tři krále a koledníky v Českých Budějovicích.

Tříkrálová sbírka trvá do 15.1.2017.