Úřední deska

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - kabelové vedení elektro NN, Vrábče Zastávka

kabelové vedení elektro NN - č.s. 1040022041, Vrábče Zastávka - kabel NN II Vrábče
na pozemku parc. č. 3350 (ostatní plocha), st. p. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 556/14 (ostatní plocha), parc. č. 556/2 (zahrada), st. p. 154 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 155 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 556/40 (zahrada) v katastrálním území Vrábče

Vyvěšeno: 
01.08.2022 - 17.08.2022