Úřední deska

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - kabelové vedení, Planá - náves

Kabelové vedení, Planá náves, č. stavby: 1040020754

Vyvěšeno: 
03.08.2022 - 19.08.2022