Úřední deska

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - veřejné osvětlení Hrdějovice

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL KOMUNIKACE U Hřiště, Hrdějovice na pozemku parc. č. 83 (ostatní plocha), parc. č. 489/1 (ostatní plocha), parc. č. 489/2 (ostatní plocha), parc. č. 491/8 (trvalý travní porost), parc. č. 491/9 (trvalý travní porost), parc. č. 491/11 (trvalý travní porost), parc. č. 491/12 (trvalý travní porost), parc. č. 988/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Hrdějovice

Vyvěšeno: 
28.07.2020 - 13.08.2020

Seznam příloh