Zahajení výstavby dálnice D3 v úseku Úsilné - Hodějovice

Spolu s již zahájeným úsekem mezi Hodějovicemi a Třebonínem tvoří tato stavba obchvat Českých Budějovic, který odvede z města veškerou tranzitní dopravu.

„Dnešní stavba kompletuje obchvat Českých Budějovic, který v celé délce 20 kilometrů zprovozníme v roce 2022. V intenzivní přípravě jsou i zbývající úseky dálnice D3, hned v příštím roce bychom rádi zahájili soutěž na zhotovitele na navazující úsek mezi Třebonínem a Kaplicí,“ uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.
Celkem ...bude v Jihočeském kraji rozestavěno téměř 40 km dálnice D3.

Zajímavosti ze stavby: Součástí stavby je hloubený tunel Pohůrka o délce 999,5 metru s odvodňovací štolou délky 918,4m – z toho 778,3m je ražená a 140,1m je hloubená.
Na konci úseku v lokalitě u obce Staré Hodějovice bylo archeology objeveno sídliště z doby bronzové s nálezy keramiky a dalších artefaktů (cca 2000 let př. n. l.). Z období raného středověku byly nalezeny zbytky obydlí a dalších artefaktů (11. – 12. stol.). Doloženo bylo také mezolitického osídlení (9000 – 5500 let př. n. l.).

Zdroj: https://www.rsd.cz/

Stránka byla upravena 17. 4. 2019.