Základní informace

Složitou situaci s narůstající dopravou v Českých Budějovicích by do značné míry pomohla vyřešit realizace projektu, kterým je výstavba tzv. zanádražní komunikace a podjezd pod kolejištěm. Stavba této komunikace je chápána jako strategicky důležitá a naléhavá, a proto patří podle územního plánu k investičním záměrům s nejvyšší prioritou.

Navrhovaná stavba je součástí propojení silnice od Jindřichova Hradce (a výhledově i od Prahy) s městským obchvatem směrem na Linec. Dokončení městského obchvatu přispěje k usnadnění a urychlení spojení se zahraničními sousedy a zdůrazní strategické postavení města. Podle koncepce řešení dopravy má zanádražní komunikace zásadní význam nejen pro rozvoj města jako celku, ale i pro zlepšení dopravní obslužnosti jeho jednotlivých částí – např. městské průmyslové zóny i celého území Husovy kolonie. Dále zajistí i tolik potřebné nové kvalitní propojení východní části města s jeho centrem. Kromě těchto vítaných přínosů přinese stavba další progresivní změny, kterými bude např. odklonění dopravy z nynějších kritických dopravních uzlů, usnadnění pohybu chodců a cyklistů po městě, zkvalitnění životního prostředí v centru města, snížení dopadu automobilové dopravy na okolí. Nová komunikace bude hrát významnou roli také především při zklidnění dopravní zátěže před vlakovým nádražím a v křižovatce ulic Nádražní a Rudolfovská u viaduktu, kde se ve špičkách vytvářejí dopravní zácpy. Konečným efektem bude další zpříjemnění života občanů města.

Převedením dopravy z Novohradské a Ledenické/Dobrovodské ulice na novou zanádražní komunikaci souběžnou se železniční tratí a ústící na propojení okruhů na I/34 se ulehčí přednádražnímu prostoru a sníží se hustota dopravy kromě již jmenovaných ulic také v Mánesově, Nádražní a na viaduktu v Rudolfovské.

Na svém jižním konci bude zanádražní komunikace také sloužit jako napojení na dálnici D3 a nové spojení mezi Mladým a Srubcem.

Investorem "Přeložky silnic II/156 a II/157" je Jihočeský kraj, neboť i zanádražní komunikace bude silnicí 2. třídy. Město se na investici podílí financováním částí stavby, jež budou převedeny do jeho majetku (chodníky, cyklostezky, veřejné osvětlení a další ZTV). Město rovněž vykoupilo pro zanádražní komunikaci potřebné pozemky.

Svou roli nové součásti dopravního skeletu města začne zanádražní komunikace plnit v 2015, kdy bude dokončena od Mladého až po propojení okruhů u Husovy kolonie. Výstavba 5. etapy (napojení na dálnici) a 3. etapy (podjezd pod nádražím) bude navazovat pravděpodobně až na výstavbu dálnice a modernizaci železnice.

V současnosti (podzim 2013) jsou dokončeny etapy 1.2 a 2.1 a staví se etapy 2.2 a 4, které budou dokončeny v listopadu 2014. V roce 2015 by pak měla být dokončena etapa 1.1, který se spolu s etapami 3 a 5 v přípravě.