Zákon o realitním zprostředkování

Zákon o realitním zprostředkování

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), kterým se upravují některé podmínky poskytování realitního zprostředkování a některá práva a povinnosti s tím související.

  1. Novou právní úpravou se zařazuje činnost realitního zprostředkovatele do vázané živnosti „Realitní zprostředkovaní“ a stanovuje se odborná způsobilost pro tuto živnost.
  2. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti volné zaniká.
  3. Realitní zprostředkovatel musí být bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona, ale i zákona o realitním zprostředkování
  4. Realitní zprostředkovatel má povinnost pojištění pro případ povinnosti hradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování.

 

Celé znění zákona naleznete zde nebo lze stáhnout zde.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 21. 2. 2020.