Zákon o veřejných zakázkách přináší větší transparentnost

 

Ing. Petra Šebestíková (TOP 09), předsedkyně finančního výboruZákon o veřejných zakázkách má šetřit veřejné peníze, a díky transparentnějšímu průběhu výběrových řízení by se měla podstatně omezit korupce při nakládání s prostředky daňových poplatníků. „S tím se dá jen souhlasit, ovšem jako citelný nedostatek vnímáme chybějící prováděcí vyhlášku, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR teprve připravuje,“ hodnotí nový zákon předsedkyně finančního výboru Petra Šebestíková (TOP 09). Podle jejího názoru by bylo velkým rizikem za současné situace vypisovat především nadlimitní zakázky, které by mohly skončit soudními tahanicemi.

Přitom situace není pro město právě jednoduchá. „U stavebních prací, které se dají dělat v podstatě jen v sezoně, vzniká nebezpečí prodlevy. Stíhat se musejí termíny i u dotačních věcí. Navíc u většiny tendrů se musí záměr vypsání zveřejnit měsíc dopředu, což opět oddaluje termín jejich realizace,“ doplňuje radní Ivo Moravec (HOPB). I z těchto důvodů byla řada zakázek vypsána ještě v březnu. Na druhou stranu se ale, podle vedení města, jedná o výběrová řízení připravovaná již dlouhou dobu a změna zákona by znamenala jen další přepracovávání, a tím i zdržení a prodražení.

Ing. Ivo Moravec (HOPB), člen rady městaA co vlastně přináší zákon převratně nového, že si vysloužil takovou pozornost? „Především vystavil stopku kontroverzním 'losovačkám', dále o dvojnásobek snižuje limity pro povinnost vypsat veřejnou zakázku, u nákupu zboží a služeb činí hranice milión korun bez DPH, u zadávání stavebních prací jsou to tři milióny korun a od roku 2014 půjde také jen o jeden milión korun,“ přibližuje detaily změny Ivo Moravec.

„Jako velice pozitivní vnímám určitě preferenci elektronických aukcí tam, kde mohou být vypsány,“ podtrhuje Petra Šebestíková, která se právě zaváděním elektronických aukcí zabývá. Větší transparentnosti přispěje i povinnost zadavatelů zveřejňovat podstatné informace na svém profilu Informačního systému veřejných zakázek. Od informace, že se zakázka připravuje a za jakým účelem, přes výslednou smlouvu až po – u zakázek nad půl miliónu korun – skutečně uhrazenou cenu.

Tento systém sice dosud nefunguje, ale město se zveřejňováním počítá a zadalo již k tomu potřebné úpravy počítačových programů. Nově se objevuje též kategorie „významná veřejná zakázka“, do které spadnou nákupy nad 50 miliónů korun. Vše se bude odehrávat pod kuratelou zástupců ministerstva pro místní rozvoj a k zadání bude muset být zpracován i oponentský posudek. „Ale i tady má zákon své mouchy, požaduje totiž seznam hodnotitelů, ale ten dosud chybí,“ konstatuje Petra Šebestíková.

I další paragrafy nemusí vždy vyznít pozitivně a v určitých situacích mohou dostat obce do potíží. „Problémy nám může přinést například povinnost zrušit soutěž v případě, že nabídku pošle pouze jeden uchazeč. A to ministerstvo dokonce původně navrhovalo mnohem tvrdší úpravu spočívající ve zrušení výběrového řízení, pokud by se do něj přihlásily pouze dvě firmy,“ poznamenal Ivo Moravec. Daní za větší transparentnost bude rozhodně větší administrativní a finanční zátěž. Do komisí musí být například nominováni pouze lidé, kteří splňují požadavky na kvalifikaci, mají potřebnou praxi a zkoušky. V komisi hodnotící stavební nadlimitní zakázky pak musí být alespoň jeden odborník, který má autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech.

Právě i zvýšená náročnost výběrových řízení vede k potřebě reorganizace magistrátu. „Abychom zajistili hladký průběh veřejných zakázek zadávaných podle nových pravidel, přijala rada města dne 4. dubna 2012 novou směrnici k veřejným zakázkám. Kromě zapracování změn ze zákona, se v ní ještě provedly úpravy u zakázek malého rozsahu. Zásadními změnami jsou nastavení finančních limitů, pravidla pro statistiku veřejných zakázek a kontrolu, použití nejvyšší přípustné ceny a sčítání předpokládaných hodnot veřejných zakázek. Novou směrnicí by se měly řídit i příspěvkové organizace," uzavřel Moravec.