Úřední deska

Záměr prodeje části pozemku p.č. 2781/1 v k.ú. Kaliště u Českých Budějovic

Záměr prodeje části pozemku p.č. 2781/1o výměře cca 9 m2 v k.ú. Kaliště u Českých Budějovic

Vyvěšeno: 
16.11.2022 - 05.12.2022