Úřední deska

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 178/9 v k.ú. České Budějovice 6.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 178/9 v k.ú. České Budějovice 6 za účelem umístění a provozování výlepového válce

Vyvěšeno: 
28.07.2020 - 12.08.2020

Seznam příloh