Úřední deska

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Staré Hodějovice

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Staré Hodějovice.

Vyvěšeno: 
28.07.2020 - 14.08.2020