Úřední deska

Záměr pronájmu pozemku parkovacího stání v objektu Štítného 2-8, České Budějovice

Táměr pronájmu pozemku parkovacího stání č. 15 o výměře 15 m2 v objektu dvora Štítného 2-8, České Budějovice. Parkovací stání bude pronajato na dobu neurčitou, za nájemné dle nabídky s tříměsíční výpovědní lhůtou a valorizační doložkou. 

Vyvěšeno: 
20.09.2022 - 31.12.2022