Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání nám. Př. Otakara II 79/21, České Budějovice

Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu nám. Př. Otakara II 79/21, České Budějovice - kancelář o výměře 25,70 m2. Prostor bude pronajat na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a valorizační doložkou. Nájemce složí jistotu ve výši tří měsíčních nájmů.

Stránka je publikovaná do 31. 12. 2020 a byla naposledy upravena 9. 1. 2020.