Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Jirsíkova 243/2, České Budějovice

Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Jirsíkova 243/2, České Budějovice - kancelář č. 32 - 16,74 m2. Prostor bude pronajat na dobu určitou do 31.12.2020 s valorizační doložkou. Nájemce složí jistotu ve výši tří měsíčních nájmů.

Stránka je publikovaná do 31. 12. 2020 a byla naposledy upravena 9. 1. 2020.