Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu nám. Př. Otakara II. 127/38, České Budějovice

Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu nám. Př. Otakara II. 127/38, České Budějovice - provozní či kancelářský prostot o celkové výměře 30,17 m2. Prostor bude pronajat na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a valorizační doložkou. Nájemce složí jistotu ve výši tří měsíčních nájmů

Stránka je publikovaná do 31. 12. 2020 a byla naposledy upravena 7. 2. 2020.