Úřední deska

Záměr umístění stavby nad částí pozemku p.č. 2061/639 v k.ú. České Budějovice 2.

Záměr umístění stavby (1 sloupec zavěšených železobetonových lodžií) nad částí pozemku p.č. 2061/639 v k.ú. České Budějovice 2.

Vyvěšeno: 
27.07.2020 - 12.08.2020

Seznam příloh