Zanádražní komunikace

Veškeré informace a aktuality o projektu Zanádražní komunikace - "Přeložka silnic II/156 a II/157).

Převedením dopravy z Novohradské a Ledenické/Dobrovodské ulice na novou zanádražní komunikaci souběžnou se železniční tratí a ústící na propojení okruhů na I/34 se ulehčí přednádražnímu prostoru a sníží se hustota dopravy kromě již jmenovaných ulic také v Mánesově, Nádražní a na viaduktu v Rudolfovské.

Na svém jižním konci bude zanádražní komunikace také sloužit jako napojení na dálnici D3 a nové spojení mezi Mladým a Srubcem.

Svou roli nové součásti dopravního skeletu města začne zanádražní komunikace plnit v 2015, kdy bude dokončena od Mladého až po propojení okruhů u Husovy kolonie. Výstavba 5. etapy (napojení na dálnici) a 3. etapy (podjezd pod nádražím) bude navazovat pravděpodobně až na výstavbu dálnice a modernizaci železnice.

Investorem "Přeložky silnic II/156 a II/157" je Jihočeský kraj, neboť i zanádražní komunikace bude silnicí 2. třídy. Město se na investici podílí financováním částí stavby, jež budou převedeny do jeho majetku (chodníky, cyklostezky, veřejné osvětlení a další ZTV). Město rovněž vykoupilo pro zanádražní komunikaci potřebné pozemky.

Dokončené etapy

/ Jako první byla v srpnu 2011 do provozu uvedena etapa 2.1 mezi ulicemi Rudolfovská a Vrbenská, následovaná v březnu 2012 etapou 1.2 mezi ulicemi Rudolfovská a Pekárenská. / Více

Základní informace

/ Zanádražní komunikace odlehčí dopravě v Nádražní, Novohradské a Dobrovodské ulici a přetíženému viaduktu na Rudolfovské převedením části dopravy na novou silnici východně od železniční trati. / Více

Vizualizace zanádražní komunikace - VIDEO (2006)

/ Desetiminutové video z roku 2006, které ukazuje budoucí podobu zanádražní komunikace. / Více