Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2005/2006

Zápis žáků do 1. ročníku základních škol proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2007.
Dítě, které dovrší 6 let v období 1.9. - 31.12.2007 může být přijato na základě žádosti jeho zákonného zástupce.

Ředitelé základních škol v Českých Budějovicích stanovili jednotný termín zápisu žáků do 1. ročníků na :

26. ledna 2007 odpoledne (pátek)

a na

27. ledna 2007 dopoledne (sobota)

Při zápisu rodiče předloží:

  • rodný list dítěte
  • doklad o bydlišti  (občanský průkaz)

V případě ODKLADU

musí zákonný zástupce předložit kladné stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře
(např. dětský lékař a pedagogicko-psychologická poradna).

Podrobnější informace oznámí ředitel příslušné školy na přístupném místě budovy školy včetně stanoveného školského obvodu základní školy.