Zápis dítěte do mateřské školy

Doba zápisu do mateřských škol na následující školní rok se zveřejňuje na webových stránkách města a na jednotlivých mateřských školách.

Přijímání dětí provádí příslušná mateřská škola, na kterou zákonný zástupce podal žádost, podle předem stanovených kritérií.

Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před nástupem do základní školy s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích.
 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- rodný list
- žádost o přijetí
- vyplněný Evidenční list dítěte
- očkovací průkaz (zdravotní průkaz)
- občanský průkaz zákonného zástupce

Formuláře

Potřebné formuláře získáte v příslušné mateřské škole. 


Přehled mateřských škol zřizovaných městem

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 26. 6. 2020.