Zápisy dětí do mateřských škol začnou v březnu

Děti přeškolního věku budou zapisovány do  patnácti  mateřských škol zřizovaných městem  v týdnu od 30. března  do 3.dubna 2009. Pro školní rok 2009/2010 budou  přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích. Podrobnější informace o zápisech budou vyvěšeny přímo v budovách školek.  " Žádný předpis neurčuje, kolik přihlášek mohou rodiče podat, ale doporučujeme jim, aby do  žádosti uvedli  žádané školky v preferenčním  pořadí, a  v případě přijetí, obratem zrušili  přihlášky z dalších školek. Jedině tak můžeme zabránit v duplicitě přijetí a vyhovět co největšímu počtu zájemců,"říká vedoucí odboru školství a tělovýchovy Dagmar Koubová a dále upřesňuje, že  od září  2009  bude navýšena kapacita o 56 míst  v MŠ Jizerská v sídlišti Vltava.Celková kapacita městských školek  tak  bude 2 600 míst. Dalších 112 nových míst pro předškoláky  přibude v letošním listopadu v MŠ Kubatova. "K 1.1.2010  vznikne  56 míst v MŠ Vrchlického nábřeží  a 28 míst  v  MŠ U Pramene , čímž se kapacita zvýší na 2 750 míst.  Do školek Kubatova, Vrchlického a U Pramene se bude konat mimořádný zápis  v září 2009,"upřesňuje Dagmar Koubová. Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách najdou  od 15. března  zájemci na www.c-budejovice.cz - odbor školství.