Zápisy z jednání 2015

Zápis z 1. zasedání (3. března 2015)

Zápis z 2. zasedání (22. dubna 2015)

Zápis z 3. zasedání (22. června 2015)

Zápis ze 4. jednání (10. září 2015)

Zápis z 5. (výjezdního) zasedání (9.10.2015)

Zápis ze 6. zasedání (10.12.2015) + prezenční listina

   Foto: Marie Ludvíková