Zasedání okrskových volebních komisí pro krajské volby 2016

První společné zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2016 v českobudějovické Sportovní hale. Město je rozděleno do devadesáti okrsků, což představuje přibližně 900 osob, které se budou na volbách aktivně podílet.

Primátor Jiří Svoboda dnes zasedání zahájil a v krátkosti také poděkoval členům komisí za jejich občanskou iniciativu účastnit se voleb a popřál jim zdárný pracovní výsledek. Primátor ze zákona svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí (OVK). Účelem zasedání je především složení slibu člena OVK, vylosování předsedy a místopředsedy OVK, předání průkazek členů OVK, zákonů a vyhlášek a pozvánek na další jednání.