Zasedání okrskových volebních komisí se blíží

Na čtvrtek 16. září 2021 svolal primátor Jiří Svoboda do českobudějovické Sportovní haly první zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

„S ohledem na trvající ochranná opatření kvůli covidu bude pro účast na zasedání vyžadována ochrana dýchacích cest, účastníci si tedy musejí vzít roušky,“ říká primátor.

"Město České Budějovice je rozděleno do devadesáti okrsků, což představuje přibližně 800 osob, které se budou na průběhu voleb aktivně podílet. Z kapacitních důvodů bude první část komisí zasedat od osmé hodiny ranní, druhá pak od hodiny desáté,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. Účastníci složí předepsaný slib. Jmenovaní zapisovatelé vylosují předsedy a místopředsedy komisí. Ti se společně se zapisovateli zúčastní školení, které pořádá Český statistický úřad ve čtvrtek 30. září 2021 ve Sportovní hale.

„Matriční úřad, konkrétně evidence obyvatel na náměstí Přemysla Otakara II., bude mít otevřeno pro veřejnost v době konání voleb v pátek 8.10. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9.10. od 8.00 do 14.00 hodin, a to pouze pro vyzvednutí už vyhotoveného voličského průkazu. Pracoviště evidence občanských průkazů a cestovních dokladů v ulici Jeronýmova č. 1 bude mít otevřeno ve stejný čas jako evidence obyvatel, ale jen pro vyzvednutí už hotového občanského průkazu nebo cestovního pasu. Občanské průkazy bez čitelné zóny vyhotovované na počkání se už nevydávají,“ dodává vedoucí správního odboru Jan Kostík.  

Telefonní čísla pro bližší informace o volbách jsou 386 805 020 a 386 805 024.

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 15. 9. 2021.