Zasedání povodňové komise

V neděli 2.6. ve 3.30 hodin ráno se sešla povodňová komise obce s rozšířenou působností České Budějovice. Primárním důvodem pro její svolání byla situace na řece Malši, která dosáhla v ranních hodinách druhého a posléze třetího stupně povodňové aktivity. „Pracovníci krizového řízení a povodňová komise ORP ČB jsou v neustálém kontaktu se starosty obcí Plav, Doudleby a Roudné. Ani jedna z těchto obcí však zatím nepožádala povodňovou komisi ORP ČB o hmotnou pomoc a vše řeší podle platných povodňových plánů svých obcí,“ říká primátor Juraj Thoma.

S ohledem na aktuální vývoj situace lze přepokládat, že hladiny řek Malše a Vltavy budou i nadále stoupat, a to zřejmě až do nedělních večerních hodin. Nelze vyloučit, že hladiny obou toků by na území města mohly kulminovat v případě Vltavy na úrovni tzv. dvaceti až padesáti leté vody a v Malši na úrovni tzv. desetileté vody. Proto bylo rozhodnuto o svolání krizového štábu města České Budějovice a o preventivní stavbě pytlových hrází v oblasti od Malého jezu po ulici Mánesova.

Během nedělního dopoledne bude zřízena telefonní linka (950 230 116, 950 230 117), na které bude možné získat aktuální informace. Na telefonní číslo 602 429 374 se lidé mohou obracet se žádostmi o poskytnutí pytlů s pískem. Pro získání aktuálních informací doporučujeme sledovat webové stránky města a internetové stránky regionálních periodik.

Povodňová mapa s vyobrazením území, kterých by se mohla případná povodňová situace týkat je k vidění na www.c-budejovice.cz pod odkazem digitální povodňové plányhttp://dpp.c-budejovice.cz/pub_544256/index.html grafická část - záplavová území.