Zasedání protipovodňové komise

V úterý 25.6. v 15.30 hodin se sešla v českobudějovickém magistrátu protipovodňová komise a došla k těmto závěrům:

„Nejprve jsme se seznámili s aktuálním stavem vodních toků ve městě a s prognózou vývoje počasí v nejbližším období. Zástupce Povodí Vltavy, s.p. informoval o stavu průtoku na řece Malši, která by měla kulminovat asi kolem 3.00 hodiny ranní na 2. SPA, což pro České Budějovice neznamená větší ohrožení. Bylo ale dohodnuto, že pokud se informace meteorologů a vodohospodářů budou rozcházet s realitou, což se nepředpokládá, a bude na Malši v Roudném vyhlášen 3. SPA, neprodleně zasedne povodňová komise,“ říká náměstek primátora Kamil Calta.  

Na řece Vltavě bude jen mírný vzestup hladiny, kulminovat bude zítra, ale pravděpodobně nedosáhne ani 1. SPA.