Zasedání Řídícího a monitorovacího výboru Strategického plánu

Dne 2. 4. 2019 se konal Řídící a monitorovací výbor Strategického plánu města České Budějovice 2017 - 2027.

18- ti zástupcům města, Jihočeské univerzity, Biologického centra Akademie věd ČR, podnikatelů a dalších významných subjektů působících ve městě, byly prezentovány výstupy dosavadní realizace Strategického plánu a navazujícího Akčního plánu, včetně dílčích návrhů na změny a úpravy Akčního plánu, které vzešly z proběhlých jednání jednotlivých projektových týmů. Výbor všechny podkladové materiály projednal a vznesl několik námětů a podnětů pro další pokračování realizace Strategického plánu.

Další setkání Řídícího a monitorovacího výboru proběhne v září tohoto roku. Na tomto jednání bude výbor seznámen se souhrnnou zprávou o implementaci za celý uplynulý rok a návrhem na aktivity a kroky, které by měly být realizovány v roce 2020.

Stránka byla upravena 2. 4. 2019.