Zasedání zastupitelstva a rady města ve II. pololetí

Termíny schůzí rady města na II. pololetí 2011:

7. a 21. září
5. a 19. října
2. a 23. listopadu
7. prosince, příp. další termín před koncem roku dle potřeby 

Termíny jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2011:

8. zasedání dne 15. září
9. zasedání dne 13. října
10. zasedání dne 10. listopadu
11. zasedání dne 15. prosince