Zasedání zastupitelstva města České Budějovice v přímém přenosu

Sledujete 13. zasedání zastupitelstva města České Budějovice v osmém volebním období.

Zasedání bylo zahájeno v 09:00 hodin, ukončeno bude po projednání všech bodů programu.

Stránka byla upravena 4. 9. 2020.