Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2017026 dne 27.6.2017

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 

 • 01.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů" (čj. KP-ZM/480/2017/M/229)

 • 02.
 • Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 30 (čj. KP-ZM/513/2017/M/236)

 • 03.
 • Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech 2017-2018 (čj. KP-ZM/475/2017/M/224)

 • 04.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1009/16  v k. ú. Třebotovice   (čj. KP-ZM/482/2017/M/231)

 • 05.
 • Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - možnost dalšího využití objektu Žerotínova 19/9 (čj. KP-ZM/512/2017/M/235)

 • 06.
 • Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla" - zrušení usnesení (čj. KP-ZM/483/2017/M/232)

 • 07.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/472/2017/M/221)

 • 08.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/473/2017/M/222)

 • 09.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie (čj. KP-ZM/474/2017/M/223)

 • 10.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 22. a 24. května, 6. června 2017 (čj. KP-ZM/471/2017/M/220)

 • 11.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/479/2017/M/228)

 • 12.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 6. 2017 (čj. KP-ZM/476/2017/M/225)

 • 13.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017 a 7. 6. 2017 (čj. KP-ZM/485/2017/M/234)

 • 14.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/481/2017/M/230)

 • 15.
 • Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2017 (čj. KP-ZM/478/2017/M/227)

 • 16.
 • Diskuse zastupitelů