Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2015010 , dne 12. října 2015

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 09:13:12
Zde spustíte zvukový záznam01.Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 09:45:37
Zde spustíte zvukový záznam02.Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 09:56:44
Zde spustíte zvukový záznam03.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská II v katastrálním území České Budějovice 610:02:14
Zde spustíte zvukový záznam04.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka V v katastrálním území České Budějovice 2 dle upraveného návrhu10:04:33
Zde spustíte zvukový záznam05.Změna č. 75 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Loděnice v katastrálním území České Budějovice 211:13:12
Zde spustíte zvukový záznam06.Změna č. 2 regulačního plánu "Plavská" v katastrálním území České Budějovice 711:15:16
Zde spustíte zvukový záznam07.Změna č. 2 regulačního plánu Pražská čtvrť a lokalita Lannova v katastrálním území České Budějovice 311:17:39
Zde spustíte zvukový záznam08.Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice11:19:45
Zde spustíte zvukový záznam09.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích11:20:56
Zde spustíte zvukový záznam10.Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním  městem České Budějovice11:38:26
Zde spustíte zvukový záznam11.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Včelná11:42:21
Zde spustíte zvukový záznam12.Dodatky ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice11:45:42
Zde spustíte zvukový záznam13.Dodatek ke zřizovací listině školy zřizované statutárním městem České Budějovice11:47:29
Zde spustíte zvukový záznam14.Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na osobní náklady odborných pracovníků při zajišťování činnosti Britského centra11:48:48
Zde spustíte zvukový záznam28.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)13:10:09
Zde spustíte zvukový záznam15.Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 201613:41:43
Zde spustíte zvukový záznam16.Investiční dotace Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích na vytvoření nové stálé expozice o Českých Budějovicích13:44:38
Zde spustíte zvukový záznam17.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu statutárního města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 201513:47:00
Zde spustíte zvukový záznam18.Rozpočtové opatření číslo 15513:48:37
Zde spustíte zvukový záznam19.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 201513:49:57
Zde spustíte zvukový záznam20.Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2016 až 201913:54:03
Zde spustíte zvukový záznam21.Předložení žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z programu Úřadu vlády ČR "Podpora terénní práce pro rok 2016 k projektu "Terénní práce 2016"13:56:57
Zde spustíte zvukový záznam22.01.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01A“  (parc. č. 2061/589)13:59:01
Zde spustíte zvukový záznam22.06.Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3950/2 v k. ú. České Budějovice 714:06:49
Zde spustíte zvukový záznam22.07.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. České Vrbné  - kabel NN, vsakovací  systém14:10:39
Zde spustíte zvukový záznam22.08.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a o zřízení věcného práva předkupního (Velká solnice), k. ú. České Budějovice 114:11:53
Zde spustíte zvukový záznam22.09.Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 21/1 v k. ú. České Budějovice 714:14:49
Zde spustíte zvukový záznam22.10.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 3/46, č. 3/47 a č. 3/54 v k. ú. Haklovy Dvory  14:25:19
Zde spustíte zvukový záznam22.11.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Litvínovice – lokalita Šindlovy Dvory14:26:57
Zde spustíte zvukový záznam22.12.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/964 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná14:28:31
Zde spustíte zvukový záznam22.14.Dispozice s majetkem města - prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 4180 v k. ú. České Budějovice 314:33:53
Zde spustíte zvukový záznam22.15.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 81/3 v k. ú. Borek u Českých Budějovic – lokalita úpravna vody14:35:44
Zde spustíte zvukový záznam22.16.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3363/1 v k. ú. České Budějovice 3 s nákladní rampou14:37:03
Zde spustíte zvukový záznam22.17.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2802/2 v k. ú. České Budějovice 714:38:21
Zde spustíte zvukový záznam22.18.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2739 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic14:40:37
Zde spustíte zvukový záznam22.19.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní části parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2 – Nová Vltava14:41:51
Zde spustíte zvukový záznam22.20.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2015/67 v k. ú. České Budějovice 214:44:32
Zde spustíte zvukový záznam22.21.Dispozice s majetkem města – prodej STL plynovodní přípojky k objektu Rudolfovská  tř. 352/154, k. ú. České Budějovice 414:51:12
Zde spustíte zvukový záznam22.22.Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky v domě Česká 199/12 v k. ú. České Budějovice 114:54:23
Zde spustíte zvukový záznam22.23.Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2520/11 a parc. č. 2520/34 v k. ú. České Budějovice 5 za část pozemku parc. č. 4259 v k. ú. České Budějovice 314:55:48
Zde spustíte zvukový záznam22.24.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita býv. vojenského cvičiště Čtyři Dvory)15:09:41
Zde spustíte zvukový záznam22.25.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3285/1 v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 715:25:05
Zde spustíte zvukový záznam22.26.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – ul. U Hvízdala  15:26:35
Zde spustíte zvukový záznam22.27.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – lokalita U Výměníku  15:27:54
Zde spustíte zvukový záznam22.28.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2779/1 v k. ú. Třebotovice – JK - SÚS15:29:12
Zde spustíte zvukový záznam22.29.Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 1805/39 v k. ú. České Budějovice 315:30:32
Zde spustíte zvukový záznam22.30.Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 1260/2 v k. ú. České Budějovice 315:33:32
Zde spustíte zvukový záznam22.31.Dispozice s majetkem města - odkoupení  pozemku parc. č. 3355/6 v k. ú. České Budějovice 615:49:34
Zde spustíte zvukový záznam22.32.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku  parc. č. 933 v k. ú. České Budějovice 2 – Boreckého ul. sídliště Vltava15:52:05
Zde spustíte zvukový záznam22.33.Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení části  pozemku parc. č. 902/16 v k. ú. České Budějovice 315:53:51
Zde spustíte zvukový záznam22.34.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby vjezdu na pozemku parc. č. 1918/2 v k. ú. České Budějovice 415:57:14
Zde spustíte zvukový záznam22.35.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o odkoupení ZTV „Komunikace a zpevněné plochy bytového domu Vanessa“ v k. ú. České Budějovice 716:03:49
Zde spustíte zvukový záznam22.36.Dispozice s majetkem města - odkoupení dokončené a zkolaudované stavby na pozemku parc. č. 1694/1 v k. ú. České Budějovice 316:05:32
Zde spustíte zvukový záznam22.37.Dispozice s majetkem města – odkoupení části stavby „ZTV Dopravní připojení zóny Dlouhá louka-jih na sil. I/3“ v k. ú. České Budějovice 216:07:18
Zde spustíte zvukový záznam22.38.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání staveb ZTV včetně pozemků – stavba „ZTV BRANIŠOVSKÁ“ v k. ú. České Budějovice 2 - zrušení usnesení16:09:03
Zde spustíte zvukový záznam23.Záměr vypsání veřejné zakázky investičního odboru - realizace akce v r. 201616:11:58
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 21. 9. 201516:16:26
Zde spustíte zvukový záznam25.Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích16:17:46
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 29. června, 8. a 22. července, 3., 6. a 26. srpna, 2., 9. a 30. září16:21:10
Zde spustíte zvukový záznam27.Změna termínu zasedání Zastupitelstva města České Budějovice II. pololetí 201516:22:31
Zde spustíte zvukový záznam29.Diskuse zastupitelů 16:25:19