Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2016015 dne 18.4.2016

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 

 • 01.
 • Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (čj. KP-ZM/231/2016/M/118)

 • 02.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod v katastrálním území České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/190/2016/M/90)

 • 03.
 • Žádost Českého volejbalového svazu o finanční příspěvek na uhrazení nákladů pro pořádání Světové ligy ve volejbale v Českých Budějovicích v roce 2016 (čj. KP-ZM/200/2016/M/96)

 • 04.
 • Žádost spol. CBH2013, a. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice v hokejové sezóně 2015/2016 (čj. KP-ZM/202/2016/M/98)

 • 05.
 • Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a Fotbalové asociace České republiky (čj. KP-ZM/234/2016/M/121)

 • 06.
 • Poskytnutí finančního příspěvku ze strany města na realizaci Fotbalové akademie Jihočeského kraje pro rok 2016 (čj. KP-ZM/235/2016/M/122)

 • 07.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2015 (čj. KP-ZM/189/2016/M/89)

 • 08.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2016 (čj. KP-ZM/188/2016/M/88)

 • 09.
 • Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Emy Destinové 46, České Budějovice (čj. KP-ZM/193/2016/M/92)

 • 10.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 - 1. výzva (čj. KP-ZM/203/2016/M/99)

 • 11.
 • Rozpočtová opatření číslo 31 a 32 (čj. KP-ZM/201/2016/M/97)

 • 12.
 • Dodatek č. 9 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města – 004/JZ Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ - změna hodnoty indikátorů (čj. KP-ZM/222/2016/M/110)

 • 13.
 • Majetkové dispozice

 • 13.01.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Modernizace trati Č. Budějovice - Nemanice I" parc. č. 4727/1 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/217/2016/M/107)

 • 13.02.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Modernizace trati Č. Budějovice - Nemanice I" parc. č. 4159/1 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/218/2016/M/108)

 • 13.03.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I" - SŽDC, s. o., v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/219/2016/M/109)

 • 13.04.
 • Dispozice s majetkem města -  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 3361/1 v k. ú. České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/214/2016/M/105)

 • 13.05.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na parc. č. 599 v k. ú. Úsilné  – obec, cyklostezka ČB 3 - Borek (čj. KP-ZM/225/2016/M/112)

 • 13.06.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 566/1, 566/10 v k. ú. Roudné a parc. č. 3949/1, 3265/2 v k. ú. České Budějovice 7, Plavská silnice v Novém Roudném   (čj. KP-ZM/224/2016/M/111)

 • 13.07.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice – rozšíření přilehlé zahrady žadatele (čj. KP-ZM/227/2016/M/114)

 • 13.08.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 492/37 se stavbou garáže, v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova) (čj. KP-ZM/209/2016/M/102)

 • 13.09.
 • Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 - Nemanice (ul. Jižní) (čj. KP-ZM/216/2016/M/106)

 • 13.10.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím - jednotkám) (čj. KP-ZM/210/2016/M/103)

 • 13.11.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 3114/22 a 3114/113 a částí pozemků parc. č. 3110/3 a 3114/10 v k. ú. České Budějovice 7, pro cyklostezku směr Včelná (čj. KP-ZM/226/2016/M/113)

 • 13.12.
 • Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 2146/1 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/211/2016/M/104)

 • 13.13.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického (čj. KP-ZM/229/2016/M/116)

 • 14.
 • Zpráva k předpisu vyúčtování úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostor sloužících podnikání s žádostí o prominutí (čj. KP-ZM/230/2016/M/117)

 • 15.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro rok 2015 (čj. KP-ZM/204/2016/M/100)

 • 16.
 • Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/195/2016/M/94)

 • 17.
 • Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích - MOTORfest; 1/2Maraton České Budějovice (čj. KP-ZM/194/2016/M/93)

 • 18.
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (čj. KP-ZM/205/2016/M/101)

 • 19.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. března a 4. dubna 2016 (čj. KP-ZM/228/2016/M/115)

 • 20.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/196/2016/M/95)

 • 21.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 4. 2016 (čj. KP-ZM/233/2016/M/120)

 • 22.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 3. 2016 (čj. KP-ZM/240/2016/M/124)

 • 23.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/232/2016/M/119)

 • 24.
 • Diskuse zastupitelů 

 • 25.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)