Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2018030 , dne 12. února 2018

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu09:07:41
Zde spustíte zvukový záznam01.Spoluúčast statutárního města České Budějovice na financování tribuny atletického stadionu T. J. SOKOL České Budějovice09:37:43
Zde spustíte zvukový záznam02.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 09:40:50
Zde spustíte zvukový záznam03.Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích09:42:26
Zde spustíte zvukový záznam04.Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice09:43:43
Zde spustíte zvukový záznam05.Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města10:11:54
Zde spustíte zvukový záznam06.Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice10:54:43
Zde spustíte zvukový záznam07.Dodatky ke zřizovacím listinám Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice a  Základní školy, Nerudova 9, České Budějovice10:56:46
Zde spustíte zvukový záznam08.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice10:58:21
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže, a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2018/201911:02:46
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2017 pro děti a mládež od 10 do 18 let11:27:45
Zde spustíte zvukový záznam11.Rozpočtová opatření číslo 9 až 1111:32:37
Zde spustíte zvukový záznam12.01.Dispozice s majetkem města – schválení plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav Branišov u Dubného11:36:23
Zde spustíte zvukový záznam12.02.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2187/2, 2193/3, 2189/2, 2212/1, 2212/3, 2213/3, 1846/3, 1842/10, 1843 v k. ú. Buková u Nových Hradů11:42:30
Zde spustíte zvukový záznam12.03.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2287/1 v k. ú. České Budějovice 7, Beránkovo nábřeží11:43:59
Zde spustíte zvukový záznam12.04.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Ke Špačkům, Mladé U Rozvodny11:46:06
Zde spustíte zvukový záznam12.05.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2637/2  v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic12:00:26
Zde spustíte zvukový záznam12.06.Dispozice s majetkem města - prodej  pozemku parc. č. 2873/39 a částí pozemků parc. č. 2875/1, parc. č. 2873/16 v k. ú. České Budějovice 3 - INEKO BM, s. r. o.12:07:29
Zde spustíte zvukový záznam12.07.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1330/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Papírenská12:11:30
Zde spustíte zvukový záznam25.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)13:06:20
Zde spustíte zvukový záznam12.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 125 v  k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic  14:04:34
Zde spustíte zvukový záznam12.09.Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. 2015002501 a prodej podílů pozemků parc. č. 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 (Větrná)14:06:17
Zde spustíte zvukový záznam12.10.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – majetkové vypořádání pro stavbu „I/20 České Budějovice, severní spojka“ (fyzické osoby)14:09:06
Zde spustíte zvukový záznam12.11.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 4 a České Vrbné – severní spojka (konkrétní fyzická osoba)14:14:03
Zde spustíte zvukový záznam12.12.Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa" - pozemky pod PHZ14:20:23
Zde spustíte zvukový záznam12.13.Dispozice s majetkem města - uzavření Dohody o převzetí stavby na "Stavební úpravy ulic Dobrovodská a U Lávky" s Jihočeským krajem 14:21:11
Zde spustíte zvukový záznam12.14.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (v blízkosti Nového vrbenského rybníku)14:22:55
Zde spustíte zvukový záznam12.15.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3363/73, 3363/39, 3363/86 v k. ú. České Budějovice 6, ul. U Lávky14:24:02
Zde spustíte zvukový záznam12.16.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1127 v k. ú. České Budějovice 214:25:48
Zde spustíte zvukový záznam12.17.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava14:30:04
Zde spustíte zvukový záznam13.Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny14:36:06
Zde spustíte zvukový záznam14.Žádost Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara o poskytnutí daru pro dětský pěvecký sbor Carmína za vzornou reprezentaci města České Budějovice14:37:39
Zde spustíte zvukový záznam15.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 201814:42:06
Zde spustíte zvukový záznam16.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice14:45:40
Zde spustíte zvukový záznam17.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice14:47:46
Zde spustíte zvukový záznam18.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice14:49:34
Zde spustíte zvukový záznam19.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 18. 12. 2017, 3., 15. a 29. 1. 201814:50:55
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice14:52:05
Zde spustíte zvukový záznam21.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 2017 a 6. 2. 201814:53:11
Zde spustíte zvukový záznam22.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 12. 2017 a ze dne 10. 1. 201815:13:33
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice15:20:12
Zde spustíte zvukový záznam24.Diskuse zastupitelů15:26:38