Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2019007 , dne 16. září 2019

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu.   Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou.  Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu09:25:07
Zde spustíte zvukový záznam01.Volba předsedy a člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice10:53:30
Zde spustíte zvukový záznam02.Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 11:16:17
Zde spustíte zvukový záznam03.Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 202012:10:24
Zde spustíte zvukový záznam25.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:04:01
Zde spustíte zvukový záznam04.Předání nemovitého majetku do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným městem České Budějovice a zápis práva hospodaření na příslušný list vlastnictví13:21:20
Zde spustíte zvukový záznam05.Informace o průběhu meziakcionářských jednání mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem ohledně budoucnosti společnosti Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. 13:23:11
Zde spustíte zvukový záznam06.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., svolaná na den 7. 10. 2019 - delegace zástupce města na valnou hromadu a návrh zástupců města do dozorčí rady společnosti14:55:28
Zde spustíte zvukový záznam07.Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky14:59:25
Zde spustíte zvukový záznam08.Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice15:10:48
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2018/201915:12:15
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kaliště na koupi přenosné motorové stříkačky TOHATSU16:07:25
Zde spustíte zvukový záznam11.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 201816:26:11
Zde spustíte zvukový záznam12.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 201816:28:12
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 3. výzva16:34:46
Zde spustíte zvukový záznam14.Záměry vypsání veřejných zakázek: na služby pod názvem "Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie a na realizaci akce „Prodloužení životnosti serverové farmy SMČB – zajištění servisní podpory na období 2020-2022“16:53:09
Zde spustíte zvukový záznam15.Úprava Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů17:16:32
Zde spustíte zvukový záznam16.Rozpočtová opatření číslo 119 a 12018:43:14
Zde spustíte zvukový záznam17.Rozpočtové opatření číslo 121 - úprava rozpočtu 201918:55:20
Zde spustíte zvukový záznam18.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 201918:56:11
Zde spustíte zvukový záznam19.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2019 - Výzva 218:59:48
Zde spustíte zvukový záznam20.01.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2361/1 v k. ú. České Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a. s.19:02:52
Zde spustíte zvukový záznam20.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1517/1 v k. ú. České Budějovice 6, Čechova ul.  19:04:14
Zde spustíte zvukový záznam20.03.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1109/2 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Sirkárny)19:11:33
Zde spustíte zvukový záznam20.04.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2662/5 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic19:14:16
Zde spustíte zvukový záznam20.05.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ul., sídliště Vltava19:25:31
Zde spustíte zvukový záznam20.06.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1739/3 v k. ú. České Budějovice 7, areál nemocnice19:38:40
Zde spustíte zvukový záznam20.07.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2184/11, k. ú. České Budějovice 2, cyklostezka u LIDL  19:56:41
Zde spustíte zvukový záznam20.08.Dispozice s majetkem města – odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. 2852/1, 2708/12 a 1713/12 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice19:58:22
Zde spustíte zvukový záznam20.09.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/17 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - část 4IIb.20:04:46
Zde spustíte zvukový záznam20.11.Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ČR – ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města)20:21:44
Zde spustíte zvukový záznam20.12.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/111 a 2015/139 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídl. Máj)20:26:47
Zde spustíte zvukový záznam20.10.Dispozice s majetkem města - směna pozemků v rámci stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - část 4 IIb.20:28:29
Zde spustíte zvukový záznam20.13.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2061/633 a 2984, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. Ant. Barcala)20:29:54
Zde spustíte zvukový záznam20.14.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2330/10 a 2330/13, k.ú.  České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)20:31:05
Zde spustíte zvukový záznam20.15.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 204/9 a 204/10 v k. ú. České Budějovice 4 (zanádražní komunikace)20:32:30
Zde spustíte zvukový záznam20.16.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Generála Píky – I. část20:33:36
Zde spustíte zvukový záznam20.17.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Generála Píky – II. část20:35:34
Zde spustíte zvukový záznam20.18.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 4 – ul. Generála Píky - III. část20:36:18
Zde spustíte zvukový záznam20.19.Dispozice s majetkem města – převod pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 1621/1 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce)20:37:01
Zde spustíte zvukový záznam20.20.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 621 a 622/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Pražská tř.)20:46:27
Zde spustíte zvukový záznam20.21.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2636/3 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic20:51:31
Zde spustíte zvukový záznam20.22.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8 v k. ú. Haklovy Dvory20:53:31
Zde spustíte zvukový záznam20.23.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje/směny části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice20:54:51
Zde spustíte zvukový záznam20.24.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/19 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku)21:01:09
Zde spustíte zvukový záznam20.25.Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 62/1 za parc. č. 7 v  k. ú. Třebotovice21:16:23
Zde spustíte zvukový záznam20.26.Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 369/1 v k. ú. Staré Hodějovice za pozemky parc. č. 1372/12, 1382/1, 1387/1, 1400/1, 1403/14 v k. ú. České Budějovice 3  21:18:02
Zde spustíte zvukový záznam20.27.Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení prodejního stánku na pozemku parc. č. 3363/4, nebo záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - stánek na Pražské třídě21:23:12
Zde spustíte zvukový záznam21.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice21:31:40
Zde spustíte zvukový záznam22.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. a 24. 6., 1., 15. a 29. 7., 19. 8., 2. a 9. 9. 201921:59:39
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice22:01:11
Zde spustíte zvukový záznam24.Diskuze zastupitelů23:04:58