Zástavba na křižovatce Mánesova-Lidická

Primátor Juraj Thoma se 28. února sešel se zástupci společnosti Expandia, která bude prostřednictvím své dceřiné firmy Jasminum realizovat výstavbu na volné ploše u křižovatky Mánesova-Lidická.

„Zástupci společnosti Expandia mi potvrdili, že jejich zájem o investici trvá a že nyní připravují finanční garanci projektu. Dohodli jsme se, že město připraví vstupní podklady o nájmu našeho pozemku a jeho příštího prodeje po kolaudaci stavby za cenu určenou znalcem v místě a čase obvyklou,“ nastínil obsah jednání primátor.

Kromě toho primátor apeloval na investora, aby bral ohled na zájmy občanů v dotčené lokalitě. „Upozornil jsem je, že se sice pohybují na území, které je územním plánem stanovené jako zastavitelné, ale že už k předchozímu návrhu se objevila nesouhlasná petice a že je možné očekávat i petici k tomuto podstatně většímu objektu. Doporučil jsem, že by věci určitě velmi prospělo, kdyby ještě před podáním žádosti o zahájení územního řízení představili projekt občanům. Město je ochotné jim poskytnout pro setkání s občany například zasedací místnost zastupitelstva nebo prostory v některé ze škol na Krumlovském předměstí,“ přiblížil primátor.

Setkání se konalo podle usnesení rady města, která pověřila primátora, aby vstoupil v jednání s realizátorem projektu, který se umístil v soutěži druhý v pořadí, poté co odstoupil investor od původně zvítězivšího projektu. Projekt navržený společností CMC architects, jehož výstavbu bude financovat Expandia, počítá s vybudováním multifunkčního objektu s atriem, který by v sobě měl spojovat komerční funkci (obchody, služby) s bydlením a parkováním.