Úřední deska

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - úprava komunikace ul. Skuherského, Č. Budějovice 3

řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu  - úprava komunikace ul. Skuherského - úsek Pražská tř.-28.října, České Budějovice na pozemku parc. č. 3427, 3493, 3753, 4731/1 v katastrálním území České Budějovice 3

Vyvěšeno: 
28.07.2020 - 13.08.2020