Zástupci EIB jednali s představiteli města

Primátor Miroslav Tetter společně se svými náměstky Ivanou Popelovou, Jurajem Thomou a Tomášem Kubínem absolvovali včera tj. 20. ledna 2005 pracovní schůzku se zástupci Evropské investiční banky (European Investment Bank). Vedoucí divize pro finanční operace EIB v České republice a na Slovensku Jean Vrla a paní Celia Alvarez, zodpovědná za úvěrové operace, vylíčili možnosti, které EIB v oblasti financování projektů nabízí a seznámili se s několika projekty, jež by mělo město zájem vedle dotačních titulů financovat také z cizích zdrojů. Statutární náměstek primátora Juraj Thoma osvětlil problematiku Zanádražní komunikace a s ní souvisejících dopravních řešení, náměstkyně Ivana Popelová představila projekt Čistá Vltava řešící obnovu vodohospodářského majetku, především kanalizační sítě. „Evropská investiční banka nabízí velice výhodné podmínky financování velkých investičních celků. Dá se říci, že jde o zřejmě bezkonkurenční sazby a podmínky splácení úvěrů,“ uvedl primátor Miroslav Tetter. Akcionářemi banky jsou všechny členské státy Evropské unie. Díky ratingu AAA banka získává na finančních trzích zdroje za velice výhodných podmínek a protože se jedná o neziskovou instituci, přechází tyto výhody na její klienty ve formě úvěrů s velmi nízkým úročením. "Oba hlavní projekty, kterých by se mohla budoucí spolupráce s EIB týkat, hodnotí její zástupci velmi kladně, stejně pozitivně je vnímáno i hospodaření a zdravá úvěrová politika města. Případné zaúvěrování větších akcí právě Evropskou investiční bankou se jeví jako optimální a zapadá do investičních plánů i rozpočtového výhledu města. Myslím, že by v dohledné době mohly být uskutečněny první konkrétní kroky k dlouhodobé spolupráci,“ řekl náměstek Tomáš Kubín.