Zastupitelé budou jednat o společnosti na provoz letiště

Zastupitelstvo města České Budějovice bude na svém zasedání dne 17. 3. 2005 jednat o  návrhu na založení akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice. Naváže tak na projednání této věci krajským zastupitelstvem. Se záměrem založit uvedenou společnost přišlo město, které již 12 let usiluje o civilní využití vojenského letiště v Plané u Českých Budějovic.

„Materiál, který budou projednávat obě zastupitelstva – krajské i městské - definuje předmět činnosti akciové společnosti a další postup jejího vzniku,“ řekl náměstek českobudějovického primátora Juraj Thoma (ODS). Zároveň připomněl důvody vzniku tohoto subjektu. „Tímto krokem plynule pokračujeme v naplňování společné deklarace města i kraje k budoucnosti letiště v Plané. V ní se mimo jiné konstatuje, že za zcela zásadní považujeme udržení leteckého provozu a územní celistvosti areálu letiště. Deklaraci projednaly a schválily rady města i kraje, což jako její předkladatel vnímám jako významný signál vůči státním složkám a armádě. Protože město se nemůže stát přímým příštím vlastníkem letiště, podporuje převod celého areálu na kraj. Pokud se Jihočeský kraj stane nabyvatelem areálu letiště, bude nová akciová společnost tento areál spravovat. Ambicí společnosti je navíc dostát všem normám potřebným k provozování  veřejného  mezinárodního letiště,“ sdělil náměstek.

Původní návrh Města České Budějovice počítal s tím, že jediným zakladatelem akciové společnosti bude právě město. „Po jednáních s Jihočeským krajem jsme se však dohodli, že tento subjekt založíme s krajem společně. Naším cílem je vytvořit společnost otevřenou pro příchod případných dalších akcionářů,“ sdělil Juraj Thoma.

Armáda má oficiálně ukončit svojí činnost v Plané k 31. 12. 2005. Město i kraj se však stále pokoušejí dohodnout s ministerstvem obrany a armádou na prodloužení její činnosti na letišti minimálně o jeden rok. „Takové rozhodnutí by bylo samozřejmě velice příznivé pro rozjezd smíšeného a výhledově případně čistě civilního provozu . Zůstane-li rozhodnutí armády nezměněno, letecký provoz neskončí, protože město a kraj spolupracují s právním subjektem, který je dnes označen armádou jako civilní provozovatel letiště a dokončuje licenční řízení k provozování veřejného, zatím vnitrostátního, letiště. Tento subjekt bude přitom zapojen do nově zakládané akciové společnosti,“  říká Thoma, který právě tuto skutečnost považuje za zcela zásadní a pozitivní průlom, který zajišťuje v tuto chvíli statut letiště i do budoucna.