Zastupitelé podpořili rozšíření vozového parku

Českobudějovičtí radní  schválili zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení na poskytnutí bankovního úvěru na akci Rozšíření vozového parku DP ČB o velkokapacitní a nízkopodlažní autobusy a trolejbusy podle zákona č. 40/ 2004." Souvisí to s tím, že město  podá v rámci S polečného regionálního operačního programu (SROP)žádost  o poskytunutí dotace na 68 mil. kč na nákup nových vozidel pro Dopravní podnik,a.s.. Město ji podává proto, že má větší šanci stát se příjemcem finanční podpory státu  než D opravní podnik. Prakticky to bude znamenat, že z částky 68 mil korun uhradí město pouze 17 mil. korun,  51milionů půjde se SROP,"vysvětluje statutární náměstek Juraj Thoma s tím, že cena jednoho velkoobjemového vozu se pohybuje mezi 12 – 14 mil. korun podle toho, zda jde o trolejbus  nebo autobus. Lednová rada  schválila i  zadání veřejné zakázky na dodávku těchto nízkopodlažních kloubových autobusů a trolejbusů. " Konkrétně se jedná o šest vozů, které by měly být nakoupeny nad rámec rozpočtu Dopravního podniku. Záměr radních podpořili také zastupitelé města a to je dobrá zpráva pro i pro veřejnost, která v hojné míře využívá právě městskou  hromadnou  dopravu ," dodává náměstek Thoma.