Zastupitelé vyjdou vstříc občanům

Diskuse občanů bude mít nově v programu pevné místo – vždy ve 13:00 hodin. Dosud měli občané možnost vystoupit na zastupitelstvu až na závěr programu.

„Ten ovšem bývá vždy proměnlivý, někdy se zastupitelstvo protáhne i do pozdních podvečerních hodin a lidé, kteří chtěli zastupitelům něco sdělit, museli dlouho čekat na projednání všech bodů programu a také leckdy dlouhou závěrečnou diskusi zastupitelů. Proto nově nabízíme občanům příležitost k jejich vystoupení v pevnou hodinu – a tím i jistotu, že své podněty budou moci zastupitelům sdělit bez zbytečné ztráty vlastního času,“ vysvětlil primátor Juraj Thoma.

Poprvé tuto novinku zastupitelstvo ozkouší ve čtvrtek 12. září.

Pro občany to sice znamená, že si třeba budou muset kvůli vystoupení na zastupitelstvu zařídit volno v zaměstnání, ale to většinou dělali už předtím, neboť zastupitelstvo jedná v pracovní dobu, od 9:00 obvykle do cca 14 až 16 hodin, ale někdy i podstatně déle. Kolikrát se přitom občané kvůli dlouhému čekání nakonec svého příspěvku do diskuse vzdali a jednání zastupitelů opustili, než na ně přišla řada. „To je samozřejmě škoda, protože si chceme podněty občanů vyslechnout. Proto jsme se rozhodli vyjít jim vstříc tímto způsobem, který jim umožňuje se na jednání zastupitelstva lépe připravit a zorganizovat si svůj čas. Uvidíme také, jak se novinka osvědčí a případně bude hledat nové způsoby, jak občanům v tomto ohledu vyhovět,“ dodal Thoma.