Zateplení DPS Hvízdal

Předmětem projektu je zateplení objektu domova pro seniory v ulici U Hvízdala 6, České Budějovice. Realizací opatření dojde k provozním úsporám za energie, zvýší se konfort obyvatel zařízení a v důsledku dojde ke snížení emisí CO2. Projekt je podpořen dotací z Operačního programu životní prostředí.Fyzická realizace projektu probíhala 7/2012- 7/2013, čerpaná dotace dosáhla výše 8,2 mil. Kč.