Zateplení školy Máj I a II

Cílem projektu bylo zateplení obvodového pláště, střechy, výměna oken a dveří u budovy Základní školy Máj I a Máj II. Objekty těchto dvou základních škol jsou propojeny tzv. krčkem, celkem se jedná o osm pavilonů. Opatření zahrnovalo stavební úpravy zaměřené na zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem použitím fasády na bázi silikátu. Dále byly realizovány práce spojené se zateplením střechy polystyrénem v rámci vnitřního prostoru střechy vč. oplechování. Proběhla výměna původních dřevěných oken za nová plastová a venkovní dveře za nové hliníkové. Meziokenní vložky a montované obvodové dílce (boletické panely) byly vybourány a nahrazeny vyzdívkami z porobetonových tvárnic. Projekt byl zařazen do IPRM Levý břeh Vltavy.


Termín realizace: 5/2011 – 11/2012


Celkové náklady: 46.713.245,-
Přidělená dotace: 34.261.480,-