ZDE je ke stažení projekt ke stavebnímu povolení PPO Malše I.etapa

Zde je umístěn projekt ke stavebnímu povolení první etapy protipovodňových opatření na řece Malši. Kromě projektu jsou na tomto odkazu umístěny informace vztahující se k této stavbě, které budou aktuálně doplňovány. Široká veřejnost se tak může s projektovou dokumentací důkladně seznámit.

V šestnáctiletém procesu tvorby projektu byly diskutovány a oponovány různé varianty. Zde představená varianta, která je dnes stavebně povolená, minimalizuje zásahy do území včetně minimalizace kácení vzrostlé zeleně. Nezhorší průtočné poměry v oblasti, minimalizuje půdorysný i výškový rozsah pevného hrázování zdmi a vytvoří nutný předpoklad pro nejméně bolestné řešení ochrany existující zástavby v Mladém, když zcela bezbolestné řešení neexistuje. Je to jediné řešení, které umožní splnit podmínky širších souvislostí – komplexní  ochrany  města na Malši a Vltavě při dodržení závazných předpisů a vyhlášek. 


Posouzení projektu z pohledu oprávněnosti a efektivnosti - nezávislý posudek ke stavbě PPO Malše 11/2015

Průvodní zpráva 

Souhrnná technická zpráva

Technická zpráva

Statický posudek - vliv na zástavbu

Doplnění statického posudku stávajících objektů

Zpráva o seismickém měření

Situace stavby

Situace sadových úprav

Situace stavby na podkladu katastrální mapy

Situace ZOV a vytýčení

Podélný profil protipovodňové bariéry

Podélný profil říční úpravou

Vzorové příčné řezy říční úpravou

Říční příčné profily P7 - P12

Říční příčné profily P13 - P18