Zdravotnictví

Statutární město České Budějovice nezřizuje žádná zdravotnická zařízení. V Českých Budějovicích však sídlí nejdůležitější a největší zařízení poskytující zdravotní péči v Jihočeském kraji.

Nemocnice

V prvé řadě to je Nemocnice České Budějovice, a.s., zřizovaná Jihočeským krajem. Tel.: 387 871 111.

První pomoc

První pomoc zajišťuje na území Českých Budějovic Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, tel. 155. Budějovické středisko záchranné služby zároveň provozuje jedinou protialkoholní záchytnou stanici v regionu.

Seznam pohotovostí (lékařská služba první pomoci) včetně kontaktů a ordinačních hodin najdete na stránkách www.jihnem.cz.

Polikliniky

Ve městě se nalézá několik poliklinik se širokou nabídkou zdravotnických služeb a specializovaných klinik:

 

Hygienická stanice

Ve městě též sídlí Krajská hygienická stanice nebo Zdravotní ústav, jehož součástí jsou různé zdravotní poradny, specializovaná pracoviště poskytující odborné služby (rozbory, měření) a také očkovací centrum.

Lékárny

Českobudějovické lékárny si můžete najít podle vlastních potřeb na stránkách České lékárnické komory nebo zde.

Zubní lékaři

Seznam zubních lékařů zase naleznete na stránkách České stomatologické komory (www.dent.cz).